Wywiad z Agnieszką Juszczyk-Mirek

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem psychologa, certyfikowanego terapeuty Agnieszki Juszczyk-Mirek, która wypowiada się na temat Terapii poznawczo-behawioralnej dorosłych osób z ADHD.

Temat dotyczy szkolenia, które ma odbyć się 13.01.2024.

Transkrypt wywiadu:

 

DCP: Co oznacza skrót ADHD?

Agnieszka Juszczyk-Mirek: Skrót ADHD (zespół hiperkinetyczny) to inaczej  zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Jest schorzeniem neurobiologicznym, a jego objawy ujawniają się w dzieciństwie i często utrzymują się w wieku dorosłym. Główne objawy ADHD to nadruchliwość, impulsywność i zaburzenia uwagi. Aby można było zdiagnozować ADHD, objawy muszą występować przed 12. rokiem życia oraz ujawniać się w przynajmniej dwóch obszarach aktywności (np. w domu, w szkole lub w pracy, w kontaktach z rodziną i znajomymi). Powinny również istnieć przesłanki potwierdzające, że objawy upośledzają funkcjonowanie jednostki albo obniżają jakość życia w sferze socjalnej, szkolnej czy zawodowej. Rozpoznać można trzy podtypy ADHD:

 • podtyp mieszany,
 • podtyp z przewagą deficytów uwagi (ADD),
 • podtyp z przewagą nadruchliwości i impulsywności.

 

DCP: Czy są znane przyczyny powstawania ADHD?

Agnieszka Juszczyk-Mirek: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest złożonym zaburzeniem rozwojowym, którego przyczyny nie są w pełni poznane. W rozwoju zaburzenia biorą udział czynniki środowiskowe oraz genetyczne. Klasyczne badania genetyczne wskazują, że odziedziczalność ADHD wynosi aż 75%. Rodziny, w których rodzice mieli zdiagnozowane zaburzenie, są bardziej narażone na ujawnienie objawów u swoich dzieci. Współczesne badania nie potwierdzają istnienia jednego genu odpowiedzialnego za występowanie ADHD, ale wskazują na rolę wielu genów i ich polimorfizmów. Jednym z czynników ryzyka jest urodzenie się przedwcześnie (przed 37 tygodniem ciąży) oraz z niską masą urodzeniową. 

 

DCP: Jakie są objawy ADHD u dorosłych?

Agnieszka Juszczyk-Mirek: Istnieją różnice między symptomami ADHD w okresie dzieciństwa a objawami u osób dorosłych. Z biegiem czasu następuje spadek nadruchliwości i impulsywności.

 

DCP: A jakie mogą być objawy deficytów uwagi?

Agnieszka Juszczyk-Mirek: Osoba dorosła z ADHD mająca deficyty uwagi może przejawiać następujące symptomy:

 • Rzadko zwraca uwagę na szczegóły lub popełnia błędy wynikające z nieuwagi (w pracy i w trakcie innych aktywności)
 • Ma trudności z utrzymaniem uwagi przy wykonywaniu zadań lub podejmowaniu aktywności (problemy ze skupieniem się podczas wykładów, szkoleń, rozmów, dłuższego czytania)
 • Często sprawia wrażenie, że nie słucha rozmówcy (jest myślami gdzie indziej), ma trudności w skupieniu się na konwersacji
 • Ma trudności w realizacji poleceń, wykonywaniu uciążliwych zadań lub obowiązków w miejscu pracy (np. szybko zabiera się do pracy, lecz wkrótce traci zainteresowanie i kieruje rozmowę na inny temat)
 • Często unika zadań wymagających dłuższego wysiłku umysłowego (np. przygotowywanie raportów, wypełnianie formularzy, przeglądanie długich tekstów, pism)
 • Często rozprasza się przez bodźce zewnętrzne, a także swoje myśli
 • Często zapomina o codziennych obowiązkach (np. o wykonaniu uciążliwych zadań, załatwieniu spraw, odpowiadaniu na telefony, płaceniu rachunków czy o umówionych spotkaniach)
 • Ma trudności w utrzymaniu uwagi na czytanym materiale

Inne objawy to:

 • Częste zapominanie lub gubienie rzeczy
 • Trudności w wysłuchaniem do końca podawanych instrukcji
 • Niekończenie rutynowych zadań lub tzw. „papierkowej roboty”
 • Poczucie „przygniecenia” dużymi projektami, złożonymi planami
 • Trudności w przestrzeganiu terminów
 • Wyraźna dezorganizacja, połączona z bardzo słabym zarządzaniem czasem
 • Spóźnianie się
 • Opóźnienie reakcji, odkładanie spraw „na potem”
 • Trudności z podejmowaniem decyzji i rozpoczynaniem zadań

 

DCP: A jak u osób dorosłych z ADHD przejawia się nadruchliwość?:

Agnieszka Juszczyk-Mirek: Osoba dorosła może przejawiać zachowania:

 • Często czymś się bawi, wierci się lub stuka palcami itp.
 • Często wstaje z miejsca w sytuacji wymagającej utrzymania pozycji siedzącej
 • Często nie potrafi spędzać wolnego czasu w ciszy
 • Często siedzi „jak na szpilkach” i zachowuje się „jak nakręcona” (uczucie dyskomfortu w sytuacji, w której trzeba pozostać bez ruchu)
 • Przerywa i przeszkadza innym, może przejmować czynności innych osób, często odpowiada na pytanie, zanim zostanie wypowiedziane do końca, ma trudności z oczekiwaniem na swoją kolej

Inne objawy to:

 • Niemożność odprężenia się
 • Nerwowość
 • Niemożność wykonywania długotrwałych czynności w pozycji siedzącej
 • Zniecierpliwienie
 • Ciągłe lub częste uczcie wewnętrznego niepokoju – poczucie, że chciałoby się być w innym miejscu
 • Nadmierna gadatliwość
 • Sprawianie wrażenia ciągle zajętego, a w istocie mało efektywnego
 • Preferowanie zajęć wymagających aktywności fizycznej

Natomiast w obszarze – Impulsywność, często osoba dorosła może mieć trudności takie jak:

 • Nadużywanie nikotyny i alkoholu
 • Nadużywanie środków psychoaktywnych
 • Zbyt szybka jazda samochodem
 • Nagłe i łatwe wybuchanie gniewem
 • Nadmierne zaangażowanie w czynności, nie poznając konsekwencji
 • Podejmowanie decyzji bez zastanowienia/ Próby odsuwania decyzji lub działania powodują silny dyskomfort
 • Przeszkadzanie innym
 • Impulsywne wydatki

Serdecznie zapraszamy do zapisu na szkolenie:

https://dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne-zgloszenie?action=zgloszenie&id=2087 

 

Nowa oferta jesiennych szkoleń DCP!

Pozostałe porady

Zapisz się na szkolenie DCP już dziś!

Portal pacjenta DCP

Utwórz w 30 sekund darmowe konto w Portalu Pacjenta DCP i umów się na wizytę !

Dzięki koncie w Portalu Pacjenta będziesz mógł samodzielnie w prosty i intuicyjny sposób 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę:

- umawiać, przenosić lub odwoływać wizyty gabinetowe lub online.

- odbyć wizytę online

Dzięki koncie w Portalu Pacjenta będziesz miał także wgląd w:
- umówione przyszłe wizyty

- historię zrealizowanych wizyt (online i gabinetowych)

- e-Recepty

- e-Skierowania

- e-Zwolnienia

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności tej strony.

Masz pytania?
Porozmawiaj z konsultantem...