Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  • Od 4 maja 2019 roku udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy jest bezpłatne.
  • Bezpłatnie dokumentacja medyczna zostanie udostępnienia wyłącznie pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu (ale już nie osobie upoważnionej przez pacjenta) za okazaniem dowodu tożsamości.

 

Kto może złożyć zamówienie na dokumentację medyczną:

  • Pacjent (którego dotyczy dokumentacja)
  • Osoba upoważniona przez Pacjenta (osoba taka musi być wskazana w dokumentacji medycznej, należy wskazać także zakres upoważnienia)
  • Przedstawiciel ustawowy Pacjenta (rodzic, opiekun prawny)
  • Osoby upoważnione po śmierci pacjenta (1. upoważnieni przez pacjenta za życia, 2. przedstawiciele ustawowi pacjenta w chwili zgonu, 3. osoby bliskie - mąż, krewny do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub wskazana przez pacjenta (chyba, że takiemu udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu za życia pacjent)
  • Podmioty upoważnione do uzyskania dokumentacji medycznej z mocy ustawy

 

Zamówienie może być złożone:

  • Osobiście - składając zapotrzebowanie na dokumentację. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki w godzinach pracy rejestracji.

 

Czas oczekiwania na wydanie dokumentacji

  • Czas oczekiwania na wydanie dokumentacji wynosi do 10 dni roboczych.

 

Koszty

  • Za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie więcej niż 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia - za 1 kwartał 2022 r. - 0,42 zł

 

Podstawa prawna:                                                                                                   

*Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849).

-----------------------------------------------------------------------

Pobierz dokumenty:

Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej 

Upoważnienie jednorazowe do wydania dokumentacji medycznej 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności tej strony.

Masz pytania?
Porozmawiaj z konsultantem...